Důležité upozornění pro uživatele cyklostezky

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ je úplná uzavírka cyklostezky v úseku od Panského rybníku na Perné po Bezpráví „U Pildy“ a to v období 17.01.2022 až 17.01.2023.

Objízdné trasy jsou označeny dle stanovení přechodné úpravy provozu .

Objízdná trasa