Důležité upozornění pro uživatele cyklostezky

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne úplná uzavírka cyklostezky od Ústí nad Orlicí po odbočku na Klopoty ve dnech 8.10. od 6:00 do 9.10.2021 do 10:00 – práce na přejezdu Luh..

Objízdná trasa