Důležité upozornění pro uživatele cyklostezky

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ je úplná uzavírka cyklostezky v úseku od Panského rybníku na Perné po Bezpráví „U Pildy“ a to v období 17.01.2022 až 17.01.2023.

Další úplná uzavírka cyklostezky od Ústí nad Orlicí (Kerhartice) po odbočku na Klopoty  je od 12.09.2022 do 26.11.2022.

Objízdné trasy jsou označeny dle stanovení přechodné úpravy provozu .

Objízdná trasa 1

Objízdná trasa 2