Uzavírka železničních přejezdů na cyklostezce

V souvislosti s pracemi na stavbě „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ Vás informujeme o úplné uzavírce železničních přejezdů. 1. Místní komunikace Orlické Podhůří, železniční přejezd Luh v termínech: 07.03.2023 – 08.03.2023, 31.03.2023 – 02.04.2023, 13.04.2023 – 17.04.2023, 07.05.2023 – 08.05.2023, 01.06.2023 – 02.06.2023, 12.06.2023 – 29.06.2023. 2. Veřejně přístupná […]

Tisková zpráva

Květnová výzva kampaně Do práce na kole! Zveme další zájemce, v minulé výzvě Vás bylo téměř 200. Další informace. Do školy na kole.

Tisková zpráva

Obnova a údržba infrastruktury cyklostezek s podporou Pardubického kraje.    

Uzavírka na cyklostezce

V souvislosti s pracemi na stavbě „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ Vás informujeme o úplné uzavírce cyklostezky od Ústí nad Orlicí (Kerhartice) po odbočku na Klopoty od 24.3.2023 do 25.3.2023. Důvodem uzavírky jsou dokončovací práce na protihlukové stěně. Objízdná trasa

Domov pro seniory Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice nabízí pobytové odlehčovací služby. Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a osobám s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.   Podrobnosti zde

Tisková zpráva

Region Orlicko- Třebovsko provozuje na 40 km cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky, které jsou celoročně bezplatně přístupné veřejnosti. Součástí vybavení cyklostezek je i mobiliář (sedáky, odpadkové koše,  plákátnice, mapovnice, provozní řády, herní prvky, kolostavy), který je však bohužel každoročně kromě povětrnostních vlivů vystaven i projevům vandalismu. Ne jinak tomu bylo i v letošním […]