Důležité upozornění pro uživatele cyklostezky

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ je úplná uzavírka cyklostezky v úseku od Panského rybníku na Perné po Bezpráví „U Pildy“ a to v období 17.01.2022 až 19.12.2022. Další úplná uzavírka cyklostezky od Ústí nad Orlicí (Kerhartice) po odbočku na Klopoty  je od 12.09.2022 do 26.11.2022. Objízdné […]

Domov pro seniory Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice nabízí pobytové odlehčovací služby. Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a osobám s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.   Podrobnosti zde

Tisková zpráva

Region Orlicko- Třebovsko provozuje na 40 km cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky, které jsou celoročně bezplatně přístupné veřejnosti. Součástí vybavení cyklostezek je i mobiliář (sedáky, odpadkové koše,  plákátnice, mapovnice, provozní řády, herní prvky, kolostavy), který je však bohužel každoročně kromě povětrnostních vlivů vystaven i projevům vandalismu. Ne jinak tomu bylo i v letošním […]