Domov pro seniory Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice nabízí pobytové odlehčovací služby. Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a osobám s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.   Podrobnosti zde

Modernizace železniční trati začne na jaře

Modernizace trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí čeká zásadní přestavba, která se dotkne provozu na cyklostezce.  Bude uzavřena cyklostezka z osady Perná do Klopot.  Další informace najdete v následujícím odkazu: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/zeleznice-koridor-bezpravi-usti-nad-orlici-brandys-nad-orlici-ticha-orlice-modernizace-rekonstrukce.A201106_004641_pardubice-zpravy_lati

Tisková zpráva

Region Orlicko- Třebovsko provozuje na 40 km cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky, které jsou celoročně bezplatně přístupné veřejnosti. Součástí vybavení cyklostezek je i mobiliář (sedáky, odpadkové koše,  plákátnice, mapovnice, provozní řády, herní prvky, kolostavy), který je však bohužel každoročně kromě povětrnostních vlivů vystaven i projevům vandalismu. Ne jinak tomu bylo i v letošním […]