Do práce na kole

Závěrečné vyhodnocení květnové výzvy na Orlicko-Třebovsku. Sobota – 25. 6. 2022 – , tábořiště v Cakli, Ústí nad Orlicí. Tisková zpráva

Důležité upozornění pro uživatele cyklostezky

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ je úplná uzavírka cyklostezky v úseku od Panského rybníku na Perné po Bezpráví „U Pildy“ a to v období 17.01.2022 až 17.01.2023. Objízdné trasy jsou označeny dle stanovení přechodné úpravy provozu . Objízdná trasa  

Domov pro seniory Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice nabízí pobytové odlehčovací služby. Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a osobám s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.   Podrobnosti zde

Tisková zpráva

Region Orlicko- Třebovsko provozuje na 40 km cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky, které jsou celoročně bezplatně přístupné veřejnosti. Součástí vybavení cyklostezek je i mobiliář (sedáky, odpadkové koše,  plákátnice, mapovnice, provozní řády, herní prvky, kolostavy), který je však bohužel každoročně kromě povětrnostních vlivů vystaven i projevům vandalismu. Ne jinak tomu bylo i v letošním […]