Tisková zpráva

Region Orlicko- Třebovsko provozuje na 40 km cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky, které jsou celoročně bezplatně přístupné veřejnosti. Součástí vybavení cyklostezek je i mobiliář (sedáky, odpadkové koše,  plákátnice, mapovnice, provozní řády, herní prvky, kolostavy), který je však bohužel každoročně kromě povětrnostních vlivů vystaven i projevům vandalismu. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce, kdy došlo například k poškození – v podstatě zničení sedáku (?) na  tzv. Regulce v Ústí nad Orlicí. Oprava a následná úprava tohoto odpočinkového místa si vyžádala vynaložení finančních prostředků v řádu desítek tisíc. Uvedené finanční prostředky nepochybně mohly být vynaloženy účelněji například na doplnění mobiliáře na jiném odpočinkovém zastavení podél cyklostezky, případně na vybudování nového zastavení v místech, kde po takovém vybavení existuje veřejná poptávka. Nebuďme lhostejní k ničení majetku byť veřejně přístupného, protože na jeho obnovu svým způsobem doplácíme všichni, pokud to není přímo pachatel takového jednání.