Domov pro seniory Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice nabízí pobytové odlehčovací služby.

Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a osobám s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.