CYKLO GLACENSIS 2021

Region Orlicko – Třebovsko připravuje na pátek 21. května 2021 pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka CYKLO GLACENSIS 2021 – SETKÁNÍ NA HRANICÍCH. Na české straně se zúčastní deset cyklistických týmů z českých měst, na straně polské osm týmů z polských měst. Společné setkání se uskuteční na česko-polské hranici v Orlickém Záhoří / Mostowice.

V roce 2020 byla mezinárodní cyklistická akce CYKLO GLACENSIS zrušena v důsledku covidové pandemie s nadějí, že v roce 2021 se bude konat v plném rozsahu a bez omezení. Skutečnost letošního jara je však bohužel horší, než bylo možné předvídat a očekávat. Organizátoři proto připravili CYKLO GLACENSIS 2021 v jednoduché a symbolicky významné podobě.

V roce 2021 bude CYKLO GLACENSIS jednodenní, zahájení je v pátek 21. května 2021 v 8.00 hodin na náměstí v Ústí nad Orlicí a cílem je hraniční přechod Orlické Záhoří. Setkání českých a polských cyklistů se zde uskuteční přibližně od 14 do 16 hodin, poté se týmy budou vracet zpět do svých domovů. Na setkání bude zajištěn program a jednoduché občerstvení.

CYKLO GLACENSIS 2021 se uskuteční za předpokladu, že to umožní covidová situace a vládní nařízení.

Sledujte aktuální informace na www.orlicko-trebovsko.cz a ve vývěsní skříňce KČT v ul. 17.listopadu.

Dotazy směřujte na organizátora akce: PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, jana.stanko@centrum.cz, tel. 465 524 782, 603 569 884. Za Region Orlicko – Třebovsko zve PhDr. Jana Staňková