Kontakty ROT

Sídlo a kontaktní spojení : Region Orlicko-Třebovsko
Adresa : Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO : 70939659
Datová schránka : nsp5hbg
Předseda svazku: Petr Hájek
e-mail : hajek@muuo.cz
Tel. : +420 465 514 111
Kancelář  ROT
Adresa: ulice Smetanova 43 562 01  Ústí nad Orlicí
  budova OSSZ , (nad ZUŠ)
  IV. nadzemním podlaží vlevo, dveře č. 100
Manažer ROT: Mgr. Karel Švercl
e-mail: svercl@irot.cz
tel: 734 129 527
Specialisté  ROT: Ing. Jiří Kment, Pavel Neumeister
e-mail: kment@irot.cz, neumeister@irot.cz
ROT – používaná zkratka v běžném styku pro Region Orlicko–Třebovsko