Projekt Singletrack Glacensis

Projekt SINGLETRACK GLACENSIS

Cel projektu / Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit v regionu Orlických a Bystřických hor a podhůří nový atraktivní produkt cestovního ruchu šetrný k přírodě 4 bike areály se singletracky: Peklák Česká Třebová, Zdobnice v Orl. Horách, Spalona, Miedzygorze.Značené spojky s logem Singletrack Glacensis mezi areály.propagační a informační činnost. V areálu Peklák proběhne veřejná bikerská vyjížďka za účasti médií s cílem nastartovat úspěšný a efektivní provoz singletracků.

Celem projektu jest stworzenie w regionie Gór Orlickich i Bystrzyckich oraz przedgórza nowego atrakcyjnego produktu w zakresie turystyki przyrodniczej 4 kompleksy typu singletrack: Peklák Česká Třebová , Zdobnice w Górach Orlickich, Spalona, Międzygórze,oznakowane odcinki łączące między poszczególnymi kompleksami. działania promocyjne i informacyjne. W rejonie Peklák odbywać się będzie publiczna jazda na rowerach górskich i z mediami, w celu uruchomienia udanego i skutecznego funkcjonowania singletracków.

Glowny Beneficjent / Hlavní příjemce: Region Orlicko-Třebovsko

Partnerzy Projektu / Partneři projektu: ze strony czeskiej / na české straně: Obec Zdobnice,ze strony poskiej / na polské straně: Gmina Bystrzyca Klodzka

Projekt jest finansowany ze środków UE / Projekt je financován z prostředků EU