Osobnosti regionu

Česká Třebová

Zdeňka Baldová (1885-1958) – herečka, od roku 1922 členka Národního divadla v Praze
Martin Broulík (okolo 1751-1817) – učitel v rodném městě, hudební skladatel v duchu pozdního klasicismu
Jan Chorinus (okolo 1560 -1606) – mistr pražské Univerzity Karlovy, humanistický básník
František Formánek (1888-1964) – akademický sochař, žák Jana Štursy, letecký konstruktér
Gustav Habrman (1864-1932) – politik, jeden z vůdců sociálně demokratické strany, spolutvůrce československé samostatnosti, člen řady vlád Československé republiky jako ministr školství a sociální péče
Jan Hýbl (1786-1834) – národní buditel, redaktor a spisovatel
Ladislav Jankele (1871-1896) – předčasně zemřelý nadaný básník, ovlivněný tvorbou K. H. Máchy a francouzskou poezií konce 19.století
František Matouš Klácel (1808-1882) – buditel, svobodomyslný filosof, od r.1869 působil jako redaktor a vydavatel v USA
František Václav Krejčí (1867-1941) – původně učitel v rodném městě, potom významný představitel českého kulturního života, umělecký kritik a spisovatel
Vilém Kyral (1909-1961) – dirigent a hudební skladatel, organizátor místního hudebního života
MUDr. František Lašek (1872-1947)- chirurg, autor odborných lékařských publikací, historik, mj. i rodného města, dlouholetý purkmistr města Litomyšle
Jiří Pichl (1872-1953) – redaktor, čestný syndik československých novinářů, dlouholetý starosta pražské městské části Královské Vinohrady
MUDr. František Rybička (1813-1890) – všestranně vzdělaný lékař, výrazný představitel kulturního a politického života města 40. až 80. let 19.století
Bohuslav Štangler (1895-1980) – učitel, významný kulturní a osvětový pracovník a historik rodného města

Dolní Dobrouč

Vendelín Dušek (1784-1849) – prozaik, autor povídek
František Dušek (1780-1840) – hudební skladatel
Jaroslav Hubálek (1886-1961) – dramatik, básník, autor knih o přírodě
JUDr. Jaroslav Pecháček (1911-1997) – zaměstnanec rádia Svobodná Evropa, v letech 1951 – 1971 byl postupně redaktorem, šéfredaktorem a ředitelem českého vysílání
Prof. Zdeněk Beran (narozen 1937) – akademický malíř, prorektor AVU v Praze

Hnátnice

ThDr. Hugo Doskočil ( 1875 – 1961), papežský prelát, rektor a profesor kněžského semináře v Hradci Králové
Milan Vyhnálek, O. B. E. Dr. ho. A. O., australský politik a významný australský podnikatel v oblasti mlékárenství a sýrů

Němčice

V Němčicích se v roce 1817 narodil malíř Antonín Dvořák, později učitel Julia Mařáka
PhDr. František Špáta – literát, historik, spisovatel a překladatel

Přívrat

Pamětní deska na rodném domě houslového virtuosa a ředitele pražské konservatoře Antonína Bennewitze (čp 1, bývalá hájovna litomyšlského panství)
Karel Kovařovic

Semanín

Mikuláš Šud ze Semanína – nar. okolo r. 1490, zemřel 1557 v Praze, věhlasný hvězdář a matematik. Studoval na pražské univerzitě, kde se roku 1510 stal bakalářem a roku 1515 mistrem svobodných umění. V letech 1521-1522 byl děkanem fakulty filosofie na této univerzitě. Roku 1525 obdržel od krále Ludvíka erb a přídomek „ze Semanína“

Sopotnice

MUDr. Fr. Malý – primář plicního sanatoria v Luži

Ústí nad Orlicí

Magdalena Dobromila Rettigová (1785 – 1845), významná česká spisovatelka z doby národního obrození, v Ústí žila a tvořila v letech 1818 – 1824
Matěj Josef Sychra (1776 – 1830), národní buditel a hudební pedagog
Jan Ludevít Lukes (1824 – 1908), operní pěvec, první představitel Dalibora a první sbormistr pražského Hlaholu
Jarolím Štantejský (1832 – 1899), přední tvůrce ústeckých betlémů, malíř kostelních obrazů
Jaroslav Kocian (1883 – 1950), houslový virtuos
Quido Tomáš Kocian (1874 – 1928), významný český sochař
Marie Rollerová (1897 – 1955), spisovatelka a dramatička
Bohuslav Heran (1907 – 1968), vynikající violoncellista
Václav Čevona (nar. 1922), mnohonásobný čsl. reprezentant v atletice, na olympiádě v Londýně v r. 1948 získal 4. místo v běhu na 1 500 m
František Uhlíř ml. (nar. 1950), jazzový kontrabasista a skladatel
Slávek Janoušek, folkový zpěvák
Eva Veverková (nar. 1948), choreografka scénického tance
Jan Steklík (nar. 1938), výtvarník a grafik, spoluředitel Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu
Richard Pešek (nar. 1954), malíř a ilustrátor

Jaroslav Kulhavý (nar. 1985), Olympijský vítěz 2012, v anketě vyhlášen „Král cyklistiky 2012“,14.11.2012 v Ústí nad Orlicí mu bylo uděleno čestné občanství města Ústí nad Orlicí, mistr světa 2011, vítěz Světového poháru 2011