Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí a má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Členy Správní rady jsou vždy předseda svazku obcí, který se stává předsedou Správní rady a 2 místopředsedové svazku obcí, kteří se stávají místopředsedy Správní rady. Další členy Správní rady volí a odvolává Valná hromada. Funkce člena Správní rady je neslučitelná s výkonem funkce člena Revizní komise. Člen Správní rady vykonává funkci vždy osobně.

Správní rada Pozvánka DatumSR-2023-1 pozvánka 20.1.2023
SR-2023-2 pozvánka 24.2.2023
SR-2023-3 pozvánka 24.3.2023
SR-2023-4 pozvánka 21.4.2023
SR-2023-5 pozvánka 26.5.2023
SR-2023-6 pozvánka 10.6.2023