Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí a má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Členy Správní rady jsou vždy předseda svazku obcí, který se stává předsedou Správní rady a 2 místopředsedové svazku obcí, kteří se stávají místopředsedy Správní rady. Další členy Správní rady volí a odvolává Valná hromada. Funkce člena Správní rady je neslučitelná s výkonem funkce člena Revizní komise. Člen Správní rady vykonává funkci vždy osobně.

Správní radaPozvánkaDatumSR-2024-1pozvánka19.1.2024
SR-2024-2pozvánka23.2.2024
SR-2024-3pozvánka22.3.2024
SR-2024-4pozvánka19.4.2024
SR-2024-5pozvánka31.5.2024
SR-2024-6pozvánka14.6.2024
SR-2024-7pozvánkaxx.09.2024
SR-2024-8pozvánkaxx.10.2024
SR-2024-9pozvánkaxx.11.2024
SR-2024-10pozvánkaxx.12.2024