Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí a má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Členy Správní rady jsou vždy předseda svazku obcí, který se stává předsedou Správní rady a 2 místopředsedové svazku obcí, kteří se stávají místopředsedy Správní rady. Další členy Správní rady volí a odvolává Valná hromada. Funkce člena Správní rady je neslučitelná s výkonem funkce člena Revizní komise. Člen Správní rady vykonává funkci vždy osobně.

Správní radaPozvánkaDatumSR-2024-1pozvánkaxx.1.2024
SR-2023-2pozvánka24.2.2023
SR-2023-3pozvánka24.3.2023
SR-2023-4pozvánka21.4.2023
SR-2023-5pozvánka02.6.2023
SR-2023-6pozvánka16.6.2023
SR-2023-7pozvánka01.09.2023
SR-2023-8pozvánka13.10.2023
SR-2023-9pozvánka10.11.2023
SR-2023-10pozvánka08.12.2023