Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Region Orlicko-Třebovsko

Cílem veřejné zakázky byla fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavetele uvedených v zadávací dokumentaci.

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny pro Region Orlicko-Třebovsko

Cílem veřejné zakázky byla fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavetele uvedených v zadávací dokumentaci.

Veřejná zakázka Škola hrou v kraji Komenského, dodavatel vybavení – část 1

Cílem projektu bylo na zapojených školách vytvořit 4 produkty v oborech geologie, chemie, biologie a ekologie s 10 specifickými vzdělávacími programy, přičemž hladvní cílovou skupinou byli a jsou žáci celého regionu.

Veřejná zakázka – Kompostéry pro obce Regionu Orlicko-Třebovsko

Veřejná zakázka - Singletrack Glacensis

1/ Předmětem veřejné zakázky je ralizace stavby Singketrack Glacensis – nástupní místo Peklák v České Třebové. Jedná se o realizaci parkoviště s veřejným osvětlením a odvodněním, terénní úpravy pro kemp a osazení přístřešků a mobiliáře. Součástí je prodloužení jednotné kanalizace z ulice Kubelkova.

2/ Předmětem veřejné zakázky je ralizace stavby Singletrack Glacensis – realizace 15 km singletracků, rekonstrukce 4 km sjezdových tratí, proznačení 25 km tras MTB, doplňkové objekty a propagace.

Veřejná zakázka - Posílení strategického řízení v ROT

Předmětem veřejné zakázky je pořízení pasportů (veřejného osvětlení, dopravního značení, hřbitovů, zeleně, památek a technické infrastruktury) a strategických dokumentů v 9 zapojených členských obcích.