Tradiční akce svazku

Vrámci propagace své činnosti a aktivit organizuje Region Orlicko – Třebovsko pro veřejnost tyto hlavní propagační akce:

Den Regionu Orlicko–Třebovsko, přehled všech ročníků v přehledné tabulce ZDE

Fotografie z akcí najdete ve složce Propagace- Galerie ZDE

Cyklo jízda starostů (a přátel regionu) členských obcí a měst napříč regionem, akce, při níž region představuje svou činnost za uplynulý rok, se koná od roku 2002 vždy v září.

20213.9.Den Regionu Orlicko–Třebovsko20.ročník . 
202011.9.Den Regionu Orlicko–Třebovsko19.ročník«pozvánka»«plakát» « Tz. » « Tz. »«foto»
20196.9.Den Regionu Orlicko–Třebovsko18.ročník«pozvánka»«plakát» « Tz. »«foto»
20187.9.Den Regionu Orlicko–Třebovsko17.ročník«pozvánka»«plakát» « Tz. »«foto»
20178.9.Den Regionu Orlicko–Třebovsko16.ročník«pozvánka»«poz» «plakát»«foto»
20169.9.Den Regionu Orlicko- Třebovsko15.ročník«pozvánka»« plakát » « Tz. »«foto»
201511.9.Den Regionu Orlicko–Třebovsko14.ročník«pozvánka»« plakát »«foto»

CYKLO GLACENSIS 

je mezinárodní propagační jízda zahajující cykloturistickou sezónu v česko – polském příhraničí.
Region Orlicko – Třebovsko pořádá tuto akci od roku 2002 ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko, Vysokomýtsko, Lanškrounsko, DSO Regionem Orlické Hory, městy Choceň a Náchod, s okresem kladským a s podporou Pardubického a Královéhradeckého kraje. Akce se koná tradičně třetí víkend (pátek a sobota) v měsíci květnu. „Spanilá jízda“ příhraničními regiony Euroregionu Glacensis má za cíl propagaci cykloturistiky a zviditelnění turistické nabídky v příhraničí. Akce se opakovaně koná pod osobní záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka a má podporu významných osobností veřejného života, které se cyklistické jízdy zúčastňují se svým kolem: senátorka Václava Domšová, hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, vicehejtmani Královéhradeckého kraje Helmut Dohnálek a Miloslav Plass, vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, radní Pardubického kraje Miloslav Macela, ředitel odboru regionalistiky Czech Tourism Petr Kratochvíl a další.

Akce se účastní 20 týmů startujících z dvaceti různých míst pořádajících českých a polských regionů. V každém týmu jede deset cyklistů a po různých trasách směřují do cílového místa, které je každým rokem na jiné straně hranice, jeden rok v Čechách, dalším rokem v Polsku. V cíli je pro všechny zúčastněné připraven společenský večer s prezentací činnosti českých i polských pořádajících regionů. V českém příhraničí se startuje z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Chocně, Králík, Žamberka, Náchoda a Bačetína. Projekt je zrcadlově připravován zároveň z polské strany. Ke kmenovým členům startujících týmů se připojují další dobrovolní cyklisté, kteří s nimi jedou část trasy nebo s nimi dorazí až do cíle, kde se schází až tři sta cyklistů. Každý účastník obdrží tričko, jmenovku a cedulku na kolo s logem Cyklo Glacensis. Po společně stráveném večeru se následující den vracejí do svých domovů.

Fotografie z akcí najdete ve složce Propagace- Galerie ZDE

Rok a ročník akcedokumenty k akci
202120. ročník21.5.«pozvánka»   
 202019. ročník   zrušeno z důvodu epidemie Covid  
201918. ročník17.5.«pozvánka»«propozice» «plakát»«tisková zpráva»«foto»
201817. ročník18.5.«pozvánka»«propozice» «plakát»«tisková zpráva»«foto»
201716. ročník19.5.«pozvánka»«propozice» «plakát zde»«tisková zpráva»«tisk zp» «foto» 1,2
201615. ročník20.5.«pozvánka»«propozice» «mapa»«tisk zpr.»«foto»
201514. ročník15.5. «propozice» «plakát» «informace»«tisk zpr.» «TZ po akci»«foto»

Cykloklání je akcí kterou Region Orlicko-Třebovsko pořádá pro širokou veřejnost v souvislosti s provozováním cyklostezek. Od roku 2013 je Cykloklání organizováno ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka. Nový název společné akce Lanšperským panstvím….Orlickým cyklo & in-line královstvím. Problémen je, že v letních měsících je sobot omezené množství.

Fotografie z akcí najdete ve složce Propagace- Galerie ZDE

Rok a ročník akcedokumenty k akci
2021So26.6.14.ročník   
2020  13.ročníkzrušeno z důvodu epidemie Covid  
2019So22.6.12.ročník«plakát»«fotografie z akce» 
2018So23.6.11.ročník«plakát» «pohádkový výlet»«fotografie z akce» 
2017So24.6.10.ročník«plakát» «plakát» «propozice»«foto» 
2016So25.6.9. ročník«plakát» «propozice»  
2015So27.6.8. ročník«plakát»