O svazku obcí

O svazku obcí

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko

Název : Region Orlicko – Třebovsko

Právní forma :

Svazek obcí, založený podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích, vzniklý transformací sdružení na svazek obcí podle § 151 citovaného zákona.

Sídlo a kontaktní spojení :
Adresa :                               Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. :                                     +420 465 514 111
e-mail :                                hajek@muuo.cz
IČO :                                    70939659
Datová schránka :             nsp5hbg
 
 

Vznik a vývoj:

Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko vzniklo v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20 f) a násl. občanského zákoníku bylo registrováno v únoru 2000. V roce 2001 došlo k transformaci sdružení na svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na svazek obcí s novým názvem Region Orlicko – Třebovsko přešel veškerý majetek, závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.

Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na které ve 3 městech a 21 obcích žije 48 258 obyvatel (údaj k 1.1.2012). Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma dominantním městům, k okresnímu městu Ústí nad Orlicí a k městu Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými vazbami.

Cíl a účel svazku
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu a dalších aktivit v oblasti:

 • ekonomického rozvoje,
 • rozvoje venkova,
 • kvality života,
 • ochrany životního prostředí,
 • rozvoje cestovního ruchu,
 • propagace regionu a
 • vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.

 

Současnost

V posledních letech byl svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko ve své činnosti velmi činorodým. Stal se úspěšným žadatelem a příjemcem dotace z evropských fondů na nadregionální marketingový projekt Aktivní turistika v Česku, do kterého bylo zapojeno dalších 27 partnerů, a především příjemcem 65 mil. Kč z evropských fondů a státu z programu SROP na regionální projekt desetiletí Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku (cyklostezky údolím řek Tiché Orlice a Třebovky). V roce 2007 byla dokončena I. etapa a cyklostezka Ústí nad Orlicí – Letohrad, vyhlídková plošina na hradu Lanšperk a turistická ubytovna Cakle byly 7.9. 2007 slavnostně otevřeny pro veřejnost.
Region standardně působí v oblasti péče o zájmy menších obcí prostřednictvím zapojení do programu obnovy venkova, péče o turistickou architekturu vlastněnou a udržovanou svazkem v regionu a v propagaci celého území. Úspěšně organizuje tradiční akce Dny Regionu Orlicko – Třebovsko a Cyklo Glacensis. Mikroregion se každoročně prezentuje na veletrzích cestovního ruchu. Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko se svými aktivitami a realizací velkých nadregionálních projektů spolufinancovaných z evropských fondů řadí mezi zcela výjimečné svazky obcí. Výsledky projektů znamenají pro občany regionu a jeho návštěvníky velké přínosy a v rámci kraje i státu stále roste prestiž regionu.

Svrchovaným orgánem svazku obcí je valná hromada všech 24 členských obcí, výkonným orgánem je sedmičlenná správní rada. Za svazek jedná předseda a dva místopředsedové, orgány svazku «zde».

Členské obce svazku:

 1. Město Brandýs nad Orlicí      
 2. Město Česká Třebová
 3. Obec České Libchavy
 4. Obec Dlouhá Třebová
 5. Obec Dolní Dobrouč
 6. Obec Hnátnice
 7. Obec Hrádek 
 8. Obec Jehnědí 
 9. Obec Libchavy
 10. Obec Němčice
 11. Obec Orlické Podhůří  
 12. Obec Přívrat 
 1. Obec Rybník
 2. Obec Řetová
 3. Obec Řetůvka
 4. Obec Semanín
 5. Obec Sloupnice
 6. Obec Sopotnice
 7. Obec Sudislav nad Orlicí
 8. Obec Třebovice
 9. Město Ústí nad Orlicí
 10. Obec Velká Skrovnice
 11. Obec Voděrady
 12. Obec Žampach

Obce se spojily za účelem společné cesty trvale udržitelného rozvoje regionu zejména v oblastech ekonomiky, rozvoje venkova, kvality života, cestovního ruchu a vnějších a vnitřních vztahů.