Cyklostezka Perná-Brandýs nad Orlicí

Záměr projektu „Cyklostezka Brandýs nad Orlicí – Perná“ rozvíjí původní projekt s názvem Cyklostezka údolími řek Tiché Orlice a Třebovky https://orlicko-trebovsko.cz/cyklo-in-line/, neboť dobrovolný svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko, který již nyní provozuje v údolí řek Tichá Orlice a Třebovka na 40 kilometrů cyklostezek, se rozhodl zahájit přípravu projektu, který by nahradil stávající nebezpečný úsek na cyklotrase Choceň – Ústí nad Orlicí (součást cyklotras č. 8/18) tak, aby by v citovaném úseku došlo k přeložení cyklotrasy na nově zbudované těleso cyklostezky trasované podél železniční tratě s překonáním řeky Orlice v blízkosti osady Řadov. Cyklisté by se tak vyhnuli jednak úrovňovému železničnímu přejedu P4888 U Jána a jednak jízdě po nebezpečném úseku silnice III/3123 Brandýs – Rviště. V roce 2021 byla pro tento záměr pořízena vyhledávací studie, v roce 2022 byly provedeny průzkumné práce v terénu a nyní probíhá zpracování PD .

Článek týkající se cyklostezky Perná – Brandýs nad Orlicí: zde