Den regionu 2022

Svazek obcí Region Orlicko–Třebovsko si Vás dovoluje pozvat
v pátek 2. září 2022 na propagační akci s cyklojízdou starostů
Den Regionu Orlicko–Třebovsko, která je spojena s výročím 25 let od ničivé povodně v roce 1997.

Plakát.