Den ROT 2003

Den Regionu Orlicko – Třebovsko 2003

Ve dnech 19. a 20. září 2003 se konaly Dny Regionu Orlicko – Třebovsko. Region v nich představil projekty realizované v uplynulém roce: vyznačení cyklotras, umístění odpočívadel, laviček a mapových tabulí, opravy kulturních památek, geologické a vodní muzeum v přírodě, internetové stránky regionu www.orlicko-trebovsko.cz, vyznačení naučné stezky údolím Tiché Orlice v Cakli, vydání regionální obrazové publikace „Orlicko – Třebovsko na přelomu tisíciletí“, propagačního materiálu komplexní turistické nabídky, cyklomapy „Orlicko – Třebovsko na kole“ a průvodce „Geologické a vodní muzeum v přírodě.
Letošní Dny Regionu byly spojeny se slavnostním otevřením umělé horolezecké stěny a adrenalinové Tarzanovy dráhy a Tarzánkova království v tábořišti v Cakli. V pátek 19. září v 14.00 hod. vyjel peloton starostů členských obcí, příznivců sportu a Regionu Orlicko – Třebovsko z náměstí v České Třebové a zamířil do Loděnice v Cakli Ústí nad Orlicí. Zde byla v 15.30 hod. za přítomností významných osobností veřejného a politického života slavnostně odhalena horolezecká stěna, Tarzanova dráha pro dospělé a Tarzánkovo království pro děti. Poté peloton pokračoval do Přívratu, kde celá páteční akce vyvrcholila na vinobraní hudbou (Like, Znouzectnost, Saturn) a tancem.
V sobotu 20. září vinobraní pokračovalo na přívratském náměstíčku přehlídkou country kapel od 14 hod. do pozdního večera. V Loděnici v Cakli bylo v sobotu od 14 hod. připraveno pestré odpoledne soutěží a her pro děti i jejich rodiče.

img_7096_1

img_7126_1

img_7136_1

img_7166_1

img_7221_1

img_7239_1

img_7288_1