GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR

Region Orlicko-Třebovsko zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ (osobní údaje) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od svazku přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:   Region Orlicko-Třebovsko    
sídlo:   Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí    
IČ:   70939659    
DS:   nsp5hbg    
telefon:   +420 465 514 111    
telefon:   hajek@muuo.cz předseda svazku  
         
Pověřenec pro OÚ:   Region Orlicko-Třebovsko    
  poskytuje službu pověřence pro zapojené obce a jimi zřizované subjekty
    Ing. Jiří Kment
kment@irot.cz    604 720 062
    Pavel Neumeister neumeister@irot.cz 728 954 076