GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR

Region Orlicko-Třebovsko zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ (osobní údaje) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od svazku přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Region Orlicko-Třebovsko  
sídlo: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 70939659  
DS: nsp5hbg  
telefon: +420 465 514 111  
telefon: hajek@muuo.czpředseda svazku 
     
Pověřenec pro OÚ: Region Orlicko-Třebovsko  
 poskytuje službu pověřence pro zapojené obce a jimi zřizované subjekty
  Ing. Jiří Kmentkment@irot.cz   604 720 062
  Mgr. Karel Šverclsvercl@irot.cz734 129 527