Orgány svazku

Orgány svazku

Svrchovaným orgánem svazku obcí je valná hromada všech 24 členských obcí, výkonným orgánem je sedmičlenná správní rada. Za svazek jedná předseda a dva místopředsedové, každý samostatně. Svazek zřizuje revizní komisi.

Funkční období 2022 -2026.

Předseda svazku obcí:
Hájek Petr                    (Město Ústí nad Orlicí)

Místopředsedové:

Hodovalová Jana       (Obec Libchavy)
Řehák   Zdeněk          (Město Česká Třebová)

Správní rada:
Gremlica Libor            (Obec Třebovice)
Hájek Petr                    (Město Ústí nad Orlicí)
Řehák zdeněk              (Město Česká Třebová)
Hodovalová Jana        (Obec Libchavy)
Kršková Marie             (Obec Orlické Podhůří)
Zámečník Pavel          (Obec Dolní Dobrouč)
Bečička Milan             (Obec Sloupnice)

Revizní komise:
Kateřina Slezáková     (Obec Dlouhá Třebová)
Radoslav Budil            (Město Česká Třebová)
Zabranský Vít              (Město Brandýs nad Orlicí)