Orgány svazku

Orgány svazku

Svrchovaným orgánem svazku obcí je valná hromada všech 24 členských obcí, výkonným orgánem je sedmičlenná správní rada. Za svazek jedná předseda a dva místopředsedové, každý samostatně. Svazek zřizuje revizní komisi.

Předseda svazku obcí:
Hájek Petr                    (Město Ústí nad Orlicí)

Místopředsedové:
Zelený Dalibor             (Město Česká Třebová)
Škeřík Josef                 (Obec Sloupnice)

Správní rada:
Gremlica Libor            (Obec Třebovice)
Hájek Petr                    (Město Ústí nad Orlicí)
Zelený Dalibor             (Město Česká Třebová)
Hodovalová Jana        (Obec Libchavy)
Šafářová Hana            (Obec Řetová)
Šisler Pavel                  (Obec Dolní Dobrouč)
Škeřík Josef                 (Obec Sloupnice)

Revizní komise:
Kateřina Slezáková     (Obec Dlouhá Třebová)
Radoslav Budil             (Město Česká Třebová)
Petr Řehák                    (Město Brandýs nad Orlicí)