Panství města Litomyšle

Příslušenství:

K tomuto panství patřily od konce 15. století:

větší část Sloupnice

Jehnědí

na přelomu 17. a 18. století byla na pozemcích patřících k Jehnědí založena z iniciativy města Litomyšle část dnešního Hrádku (druhá část vznikla na pozemcích patřících k panství Brandýs n. Orlicí)

Historie:

Tato panství mělo zvláštní postavení. Město Litomyšl přesto, že bylo městem poddanským (její vrchností byli majitelé litomyšlského panství) mělo značná privilegia. K nim patřila i možnost mít vlastní majetek a být tak vrchností ve vztahu k několika vsím. Tyto vsi byly formálně majetkem městského špitálu v Litomyšli (stával v sousedství kostela na dnešním Toulovcově náměstí), ale poněvadž špitál spadal pod správu města, patřily pod městskou správu i tyto vsi. Jehnědí i Sloupnice vznikly v souvislosti s kolonizací lanšperského panství, později je měli v majetku místní zemané a od nich většinou formou odkazu je získal litomyšlský špitál.

doc. PhDr. František Musil, CSc