Slavnostní otevření koridoru Barndýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí