Vodáctví

Nabídka areálu aktivní turistiky v Cakli – půjčovna lodí a vodáckého vybavení

vodaci1_7163_1

Areál aktivní turistiky Cakle

Regionem Orlicko – Třebovsko protékají řeky Tichá Orlice a Třebovka.

Tichá Orlice

pramení na česko – moravských hranicích na úpatí Jeřábu (760 m n.m.), v oblasti Králického Sněžníku. Po soutoku s Divokou Orlicí u Albrechticích nad Orlicí se jako Orlice vlévá v Hradci králové do Labe. Délka sjízdného toku je 91 km.

orlice_07_49

Tichá Orlice v Bezpráví

Vítejte na stránkách Orlicko-TřebovskaNejhořejší tok nad Jablonným nad Orlicí má velký spád a řečiště je balvanité, jen zřídka a obtížně sjízdné. Z Jablonného nad Orlicí až do Chocně řeka volně proudí svéráznou, jakoby zasněnou krajinou, zalesněným hlubokým, místy se rozšiřujícím, údolím. Řečiště je štěrkovité, občas kamenité, přenášení některých jezů obtížné. Nad Chocní se údolí rozevírá do široké lučinaté krajiny. Řeka má četné zákruty, koryto se mění v hlinité a písčité, tvoří se zde četné písčité pláže, které jsou vhodné ke koupání a slunění.

vodaci_velbloud_1

Vodáci v Pelinách

Sjízdnost řeky lze posoudit podle vodočtů v Dolních Libchavách a Malé Čermné. Pro jízdu z Letohradu postačuje stav 50 cm v Libchavách a 20 cm v Malé Čermné. Obtížnost v úseku Jablonné nad Orlicí – Ústí nad Orlicí je podle stupnice náročnosti WW I, tj. lehká. Charakterizuje ji pravidelná proudnice a pravidelné vlny, časté meandry s rychle tekoucí vodou, zarostlé břehy. Od jezdců se očekává znalost zpětného záběru a dobrá fyzická kondice. Vhodné jsou otevřené lodě všech typů, zajištěné proti potopení.

lod_v_pelinach

Loděnice v Pelinách Choceň

OP Bezpráví-lodě

Tichá Orlice je dobře dosažitelná železnicí, která vede neustále kolem řeky, a proto zahájení i ukončení plavby je všude snadné. Rovněž silnice se málokde od řeky vzdaluje. Pro jednodenní túru na řece je vhodný úsek Jablonné nad Orlicí – Ústí nad Orlicí – Choceň, pro dvoudenní Letohrad – Hradec Králové.

Brandýs-jez

Kulturní a jiné zajímavosti na cestě:

Letohrad – podhorské letovisko, na místě hradu Kyšperku poutní kaple z r. 1734 s ambity, barokní zámek spojený s kostelem z r. 1880, rodiště spisovatele Petra Jilemnického

Lanšperk– zřícenina gotického hradu z 13. stol. s dalekými výhledy

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí je okresní město v kraji Podorlicka v půvabném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky.

Brandýs nad Orlicí – letovisko, město vzniklo pod raně gotickým hradem (zřícenina), raně barokní zámek upraven v r. 1914, pozdně barokní kostel, útočiště J. A. Komenského v letech 1622 –25 (pamětní síň)

Choceň – průmyslové město a železniční křižovatka, renesanční zámek upravený v r.1829 (muzeum), barokní kostel, nedaleko zbytky čtyř středověkých hrádků (Hlavačov, Zítkov, Vranov a Hrádníky)


Třebovka

pramení u Koclířova v Českotřebovské vrchovině. Je levostranným přítokem Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, délka sjízdného toku je 13 km.

DlT.mostek

Třebovka pod Českou Třebovou teče příjemným dosti zalesněným údolím. Její šířka je 4 – 6 m. Břehy jsou porostlé olšemi, průjezd bývá všude dobrý. Plavba je nenáročná, proud mírný, místy se tvoří malé peřejky. Třebovka vyžaduje mírně zvýšený stav. Pro sjízdnost musí být min. stav na vodočtu v Hylvátech 50 cm. Třebovku sjedeme z České Třebové za 3 – 4 hodiny. Třebovka je dostupná jak po silnici, tak železnicí. Plavbu začínáme v České Třebové nebo na Lhotce, končíme v Ústí nad Orlicí nebo pokračujeme po Tiché Orlici.

Kulturní a jiné zajímavosti na cestě:

Česká Třebová

Trebovka2

Zdroj informací:

Kohoutek, Fr. – Houser, M. – Davídek, B.: Československé řeky kilometráž. Praha, Olympia 1978.